Företagarkvällen 2016

Dagen för Företagarkvällen 2017 är klar! 

Förra året blev det lapp på luckan och vi nådde målet med hela 500 personer gäster.

 

Biljettsläpp beräknas till början på december, men notera redan nu TORSDAG DEN 2 FEBRUARI 2017  i din kalender!

 

 

Allt om Företagarkvällen 2016 via Mittmedia

Företagarkvällen 2015, via Mittmedia

Om Företagarkvällen, via webben7