Priskategorier

 

ÅRETS FÖRETAGARE

Priset delas ut av Företagarna och Örnsköldsviks kommun till en företagare som utfört en prestation i sin kommun och som fungerar som en förebild för andra företagare.

 

Kriterierna är:

• inneha ett betydande ägande av företaget

• aktivt driva företaget

• ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning

• genom gott ledarskap vara en god förebild och ambassadör för företagare

• visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras

• ha uthålligt god lönsamhet

• inte ha några allvarliga betalningsanmärkningar

 

SE och LYSSNA på presentation av priset här

_____________________________________

 

ÅRETS HANDEL- OCH TURISMPRIS

Prisutdelare är Cesam, Höga Kusten Destinationsutveckling och Örnsköldsviks Handel.

(Priset beslutas av Cesams styrelse, Höga Kusten Destination AB och Örnsköldsviks handel (bestående av köpmän, fastighetsägare och kommunen.)

 

Kriterierna är:

Detta pris tilldelas det företag eller den företagare som genom sitt engagemang och sin företagsidé stärkt vår attraktionskraft och gjort stora avtryck för Örnsköldsviks handel och besöksnäring.

 

SE och LYSSNA på presentation av priset här

_____________________________________

 

ÅRETS LEDARE
Priset till Årets Ledare delas ut av Handelskammaren och Örnsköldsviks industrigrupp.

 

Syftet är att lyfta fram ledare inom Örnsköldsviks näringsliv som uppmuntrar till initiativförmåga och kreativitet hos medarbetare och i organisationer i såväl medgång som motgång för en positiv utveckling. Ledaren har formellt en chefsbefattning med underställd personal.

 

Kriterierna är:

Att vara en bra ledare innebär ett stort intresse för individens utveckling och förlita sig på medarbetarnas förmåga. Ledaren ingjuter trygghet i sin omgivning, med god självinsikt för sin egen roll. Helt enkelt en bra chef.

 

SE och LYSSNA på presentation av priset här

 

_____________________________________

 

ÅRETS NYFÖRETAGARE

Delas ut av Nyföretagarcentrum

 

Tilldelas en företagare vars företag inte är äldre än tre år och där företagaren skapat en verksamhet som uppvisat ett tillfredsställande resultat. Företagaren är också genom sitt entreprenörskap ett föredöme för andra och blivande företagare.

 

Kriterierna är

• Företagarens affärsidé bedöms som utvecklingsbar

• Företagaren bedöms ha goda entreprenörsegenskaper

• Företagaren har arbetat fram en genomarbetad affärsplan

• Företagaren ska vara ett gott föredöme för andra företagare och blivande företagare

 

SE och LYSSNA på presentation av priset här

 

ÅRETS NORMBRYTARE

Delas ut av Klöverdam i Örnsköldsvik och Örnsköldsviks kommun.

Priset går till person, företag eller organisation som har modet att bryta mot gängse tankemönster och rådande normer, är kreativ och nyskapande. 

 

Kriterierna är:

  • Någon/några som har modet att bryta mot gängse tankemönster och rådande normer
  • Någon/några som bidrar till att förändra bilden av näringslivsutveckling i Örnsköldsvik kombinerat med de starka normer som rör kön, sexuell läggning, etnicitet, religion eller funktionsförmåga anses avvikande.
  • Någon/några som är föredöme och visa på förebilder med ett inkluderande arbetssätt
  • Är kreativ och nyskapande, nyfiken och har en vilja att utvecklas och vågar inta ny mark för att hitta lösningar rörande näringslivsutveckling inklusive produkter och tjänster.

 

All forskning visar på att ett tillåtande klimat även främjar tillväxt i en region. Därför vill vi lyfta fram goda exempel som bidrar till ett inkluderande och utvecklande näringsliv.

 

SE och LYSSNA på presentation av priset här

_____________________________________

 

ÅRETS HALLÅ!
Delas ut av 7an Mediapartner & Mittmedia

 

Prisutdelare är 7an Mediapartner & Mittmedia som även beslutar om pristagare tillsammans med Nordström Bild.

Kriterier:
Årets Hallå! går till ett företag eller organisation som inspirerar med sin marknadskommunikation. 

Utmärkelsen ska uppmärksamma kreativitet och stimulera andra i Örnsköldsvik till nytänkande.

 

_____________________________________

 

ÅRETS SPOTLIGHT

Delas ut av våra Utvecklingspartners;  Ernst & Young, Handelsbanken, KPMG, Sidensjö Sparbank, SEB, Swedbank och pWc 

 

Näringslivets motsvarighet till föreningslivets eldsjälspris.

Tilldelas en person som förtjänar att för en stund få stå i rampljuset och hyllas för sin företagsamhet.  Det är inte storleken i kronor och ören, nyckeltal, lönsamhet etc som ligger till grund för detta pris, utan snarare själen i företagsamheten som premieras.

Fördel är om vinnaren är relativt oexponerad sedan tidigare i dessa sammanhang.