Torsdag den 8 februari 2018 genomfördes årets festligaste kväll för näringslivet i Örnsköldsvik på Fjällräven Center! För 10:e året i rad hyllades goda förebilder och ledare som på ett eller annat sätt inspirerar och bidragit till en positiv utveckling för näringslivet i Örnsköldsvik. Kvällen bjöd på ett flöde av prisutdelningar, intressanta gästinslag och en smakfull 3-rättersmiddag. 
Musikunderhållningen, tillika party-stämningen, stod sex fullfjädrade artistproffs från Wallmans On Tour för, detta med ös från början till slut!

BILJETTSLÄPP 18 DECEMBER • KL 10.00
foretagardagarna.se

Årets
priskategorier

Prisutdelare
Företagarna

Årets
Företagare

Priset delas ut av Företagarna till en företagare som utfört en prestation i sin kommun och som fungerar som en förebild för andra företagare.

KRITERIER

Inneha ett betydande ägande av företaget • Aktivt driva företaget • Ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning • Genom gott ledarskap vara en god förebild och ambassadör  för företagare • Visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras • Ha uthålligt god lönsamhet • Inte ha några allvarliga betalnings-anmärkningar • Inte nyligen vara dömd i domstol. Kriterierna är gemensamma för lokal-, regional- och riksnivå.

Prisutdelare
NYFÖRETAGARCENTRUM

Årets
nyFöretagare

Delas ut av Nyföretagarcentrum till en företagare vars företag inte är äldre än tre år och där företagaren skapat en verksamhet som uppvisat ett tillfredsställande resultat. Företagaren är också genom sitt entreprenörskap ett föredöme för andra och blivande företagare.

KRITERIER

Företagarens affärsidé bedöms som utvecklingsbar • Företagaren bedöms ha goda entreprenörsegenskaper • Företagaren har arbetat fram en genomarbetad affärsplan 
• Företagaren ska vara ett gott föredöme för andra företagare och blivande företagare

Prisutdelare
CESAM & HÖGA KUSTEN DESTINATION AB

Årets HANDELS- OCH TURISTFÖRETAG

Priset beslutas av Cesams styrelse, Höga Kusten Destination AB och Örnsköldsviks handel (bestående av köpmän, fastighetsägareoch kommunen.)

KRITERIER

• Detta pris tilldelas det företag eller den företagare som genom sitt engagemang och sin företagsidé stärkt vår attraktionskraft och gjort stora avtryck för Örnsköldsviks handel och besöksnäring.

Prisutdelare
ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN & KLÖVERDAM

Årets
NORMBRYTARE

Priset går till person, företag eller organisation som har modet att bryta mot gängse tankemönster och rådande normer, är kreativ och nyskapande.

KRITERIER

Någon/några som har modet att bryta mot gängse tankemönster och rådande normer. Någon/några som bidrar till att förändra bilden av näringslivsutveckling i Örnsköldsvik kombinerat med de starka normer som rör kön, sexuell läggning, etnicitet, religion eller funktionsförmåga anses avvikande. Någon/några som är föredöme och visa på förebilder med ett inkluderande arbetssätt Är kreativ och nyskapande, nyfiken och har en vilja att utvecklas och vågar inta ny mark för att hitta lösningar rörande näringslivsutveckling inklusive produkter och tjänster.

Prisutdelare
HANDELSKAMMAREN & ÖRNSKÖLDSVIKS INDUSTRIGRUPP

Årets
ledare

Syftet är att lyfta fram ledare inom Örnsköldsviks näringsliv som uppmuntrar till initiativförmåga och kreativitet hos medarbetare och i organisationer i såväl medgång som motgång för en positiv utveckling. Ledaren har formellt en chefsbefattning med underställd personal.

KRITERIER

Att vara en bra ledare innebär ett stort intresse för individens utveckling och förlita sig på medarbetarnas förmåga. Ledaren ingjuter trygghet i sin omgivning, med god självinsikt för sin egen roll. Helt enkelt en bra chef.

Prisutdelare
NEDANSTÅENDE BANKER & REVISIONSBYRÅER

Årets
SPOTLIGHT

Näringslivets motsvarighet till föreningslivets eldsjälspris.Tilldelas en person som förtjänar att för en stund få stå i rampljuset och hyllas för sin företagsamhet.  Det är inte storleken i kronor och ören, nyckeltal, lönsamhet etc som ligger till grund för detta pris, utan snarare själen i företagsamheten som premieras.Fördel är om vinnaren är relativt oexponerad sedan tidigare i dessa sammanhang.

KRITERIER

Någon/några som har modet att bryta mot gängse tankemönster och rådande normer. Någon/några som bidrar till att förändra bilden av näringslivsutveckling i Örnsköldsvik kombinerat med de starka normer som rör kön, sexuell läggning, etnicitet, religion eller funktionsförmåga anses avvikande. Någon/några som är föredöme och visa på förebilder med ett inkluderande arbetssätt Är kreativ och nyskapande, nyfiken och har en vilja att utvecklas och vågar inta ny mark för att hitta lösningar rörande näringslivsutveckling inklusive produkter och tjänster.

Välkommen att kontakta oss via: Fredric Wedin; 070 262 27 37 fredric@verkstallandebyran.se
Annelie Öberg; 070 33 88 440 annelie@oddness.work

TIDIGARE VINNARE

SAMTLIGA VINNARE

VINNARE 2010

SAMTLIGA VINNARE

VINNARE 2011

SAMTLIGA VINNARE

VINNARE 2012

SAMTLIGA VINNARE

VINNARE 2013

SAMTLIGA VINNARE

VINNARE 2014

SAMTLIGA VINNARE

VINNARE 2015

SAMTLIGA VINNARE

VINNARE 2016

TIDIGARE ÅRS
GÄSTER & ARTISTER

ANDERS BAGGE

PETTER

lisa miskovsky

SEPTEMBER

BROLLE

alcazar

Ola Salo

Eric Gadd