Företagarkvällen 2022

Bruksgården | 12 MajFör 14:e året hyllas goda förebilder och företagare som på ett eller annat sätt inspirerar och bidrar till en positiv utveckling för näringslivet i Örnsköldsvik.
Detta år arrangeras Företagarkvällen på Bruksgården.
NÄR: torsdag 12 maj 2022
TID: kl 18:00-23:00
VAR: Bruksgården
KOSTNAD: 1195kr (exkl moms)
PROGRAMMET LEDS AV: Fredrik Holmgren näringslivschef Örnsköldsviks kommun och Ulrika Sedin rådgivare Nyföretagarcentrum.

Örnsköldsvik sjuder av företagaranda och kreativitet och nu har vi chansen att hylla några av de företag och personer som utmärkt sig på olika sätt under året som gått.  

Vi presenterar samtliga nominerade och vinnare till Företagarkvällens alla priser och bjuder också på intervjuer med prisutdelare, nominerade och vinnare.

Årets artist:
SARAH DAWN FINER

Varmt välkommen!

ANMÄL DIG HÄRBILJETTSLÄPP 18 DECEMBER • KL 10.00
foretagardagarna.se

de nominerade 2022 är

Prisutdelare
FÖRETAGARNA


ÅRETS FÖRETAGARE

Jenny Westin, Jenny Westin Interiördesign AB

Robin Sällström, Sällströms åkeri AB

Patrik Rosengren och Annika Jonsson, Kinab


Priset delas ut av Företagarna till en företagare som utfört en prestation i sin kommun och som fungerar som en förebild för andra företagare.

KRITERIER

Inneha ett betydande ägande av företaget • Aktivt driva företaget • Ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning • Genom gott ledarskap vara en god förebild och ambassadör  för företagare • Visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras • Ha uthålligt god lönsamhet • Inte ha några allvarliga betalnings-anmärkningar • Inte nyligen vara dömd i domstol. Kriterierna är gemensamma för lokal-, regional- och riksnivå

Prisutdelare
NYFÖRETAGARCENTRUM


ÅRETS NYFÖRETAGARE

Räls & Markservice AB

Norrhälsan

Gulinos salong AB


Delas ut av Nyföretagarcentrum till en företagare vars företag inte är äldre än tre år och där företagaren skapat en verksamhet som uppvisat ett tillfredsställande resultat. Företagaren är också genom sitt entreprenörskap ett föredöme för andra och blivande företagare.

KRITERIER

Företagarens affärsidé bedöms som utvecklingsbar • Företagaren bedöms ha goda entreprenörsegenskaper • Företagaren har arbetat fram en genomarbetad affärsplan 
• Företagaren ska vara ett gott föredöme för andra företagare och blivande företagar

Prisutdelare
CESAM, ÖRNSKÖLDSVIKS HANDEL & HÖGA KUSTEN DESTINATIONSUTVECKLING AB


ÅRETS BESÖKSNÄRINGSPRIS

Aktivator

Hälsobaren

Marinan Örnsköldsvik  


Priset beslutas av Cesams styrelse (bestående av köpmän, fastighetsägare och kommunen), Höga Kusten Destinationsutveckling AB och Örnsköldsviks Handel.

KRITERIER

• Detta pris tilldelas det företag eller den företagare som genom sitt engagemang och sin företagsidé stärkt vår attraktionskraft och gjort stora avtryck för Örnsköldsviks handel och besöksnäring.

Prisutdelare
KLÖVERDAMÅrets NORMBRYTARE

Nordemans Jern

Agneta Hedlund

Anna Karin Byström


Priset går till person, företag eller organisation som har modet att bryta mot gängse tankemönster och rådande normer, är kreativ och nyskapande.

KRITERIER

Någon/några som har modet att bryta mot gängse tankemönster och rådande normer. Någon/några som bidrar till att förändra bilden av näringslivsutveckling i Örnsköldsvik kombinerat med de starka normer som rör kön, sexuell läggning, etnicitet, religion eller funktionsförmåga anses avvikande. Någon/några som är föredöme och visa på förebilder med ett inkluderande arbetssätt Är kreativ och nyskapande, nyfiken och har en vilja att utvecklas och vågar inta ny mark för att hitta lösningar rörande näringslivsutveckling inklusive produkter och tjänster.

Prisutdelare
HANDELSKAMMAREN & ÖRNSKÖLDSVIKS INDUSTRIGRUPP


ÅRETS EXPORTPRIS

OSTP

Järven Health Care

Delta Nordic AB


Exportpriset är ett nytt pris för att lyfta frammöjligheten att v ara verksam på andra marknader än den svenska och på så sättutvidga sin affärsidé. Syftet med priset är att visa goda exempel påexporterande företag samt att stimulera fler företag att utveckla sin verksamhet genom att satsa på en internationell marknad.

KRITERIER

Priset tilldelas ett företag som med hänsyn till sinaresurser, på ett betydande sätt har utvecklat sin verksamhet genom att lyckaspå en internationell marknad. Företaget ska under de senaste två åren ha visat ettpositivt rörelseresultat. Företaget ska under de senaste två åren ha ökat sinexportandel vilken ska uppgå till en betydande del av omsättningen.

Prisutdelare
MARKNADSFÖRENINGEN I ÖRNSKÖLDSVIK


ÅRETS MARKNADSFÖRINGSPRIS

Ett nytt pris som tilldelas någon som förtjänar att uppmärksammas för driv och god kvalitet i sitt kommunikationsarbete. Pristagaren kan lika gärna verka i en liten som en stor organisation och bedöms för sin egen insats utifrån förutsättningarna. Marknadsföreningens medlemmar (kostnadsfritt) får nominera kandidater via www.miö.se.

KRITERIER

Till Årets marknadsförare kan företag, personer, organisationer eller föreningar väljas. De nominerade ska ha skapat positiva resultat i sin omgivning eller organisation via effektiv och inspirerande kommunikation. Vemhar skapat riktigt bra marknadsföring? Eller fått med dig hela företaget i en förändringsprocess? Eller varit smart och nytänkande i sin försäljning? Eller...

Aårets marknadsförare ska vara verksam i Örnsköldsviks komun (marknadsföringen kan exempelvis inte ledas från huvudkontor utanför kommunen). Företaget får inte vara på obestånd.


Välkommen att kontakta oss via: Karlsson&Norberg AB
info@karlssonochnorberg.se | 070-542 70 20

TIDIGARE VINNARE

SAMTLIGA VINNARE

VINNARE 2010

SAMTLIGA VINNARE

VINNARE 2011

SAMTLIGA VINNARE

VINNARE 2012

SAMTLIGA VINNARE

VINNARE 2013

SAMTLIGA VINNARE

VINNARE 2014

SAMTLIGA VINNARE

VINNARE 2015

SAMTLIGA VINNARE

VINNARE 2016

TIDIGARE ÅRS
GÄSTER & ARTISTER

ANDERS BAGGE

PETTER

lisa miskovsky

SEPTEMBER

BROLLE

alcazar

Ola Salo

Eric Gadd