Företagardagarna
David Marcusson kan bli Årets Företagare i Sverige

David Marcusson kan bli Årets Företagare i Sverige

Från Företagarkvällen i maj till Årets Företagare i Västernorrland och nu Årets Företagare i Sverige. David Marcusson från Höglands Såg & Hyvleri står redo att tävla inför hela Sverige. Den 21 oktober arrangeras Årets Företagare i Sverige på Stockholms Stadshus.

Läs mer om tävlingen här >>

Regionens motivering:

Genom att vara en god ledare och ett ha ett nyfiket innovationstänk har Årets Företagare lyckats förvalta och utveckla familjeföretaget. I en hårt konkurrensutsatt bransch som kräver stora investeringar för att bibehålla marknadspositionen har företagaren tagit modiga strategiska beslut som bidragit till företagets goda lönsamhet och tillväxt. Vikten av att dela med sig och sprida sina kunskaper/erfarenheter visar att årets Företagare är en god ledare och förebild för hela regionen där han tar ett tydligt samhällsansvar. Årets Företagare är inte bara en förebild som företagsledare utan också för hela det lokala samhället genom sitt engagemang i flertalet styrelser och föreningslivet vilket ger förutsättningar för innevånarna att kunna leva, bo och verka i regionen.

Om företaget:

Ett familjeföretag som har skog och virke som sin specialitet. De värderar den norrländska, högkvalitativa råvaran högt och värnar om ett nära samarbete med sina kunder och leverantörer.

Läs mer om företaget här >>